Nabór do programu „Fred goes Net”

FRED GOES NET jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem substancji psychoaktywnych przez młode osoby. Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Składa się na nie rozmowa kwalifikacyjna oraz 8-godzinny cykl zajęć grupowych. Uczestnik ma możliwośćspojrzenianaproblematykęużywanianarkotykówialkoholuzinnejniżjegodotychczasowa perspektywy.

ADRESACI PROGRAMU:

Program jest kierowany  do młodych osób w wieku od 13 do 19 roku życia, które eksperymentują
z narkotykami, nowymi substancjami psychoaktywnymi, lekami czy alkoholem, jak również do młodzieży wobec której istnieje podejrzenie, że eksperymentuje z tymi substancjami.

CO DAJE UDZIAŁ W FRED GOES NET?

Młoda osoba, która eksperymentuje z narkotykami bądź sięga po alkohol, dość szybko zaczyna doświadczaćnegatywnychkonsekwencji:pojawiająsięproblemyzprawem,konfliktywdomu,kłopoty w szkole.

Udział w programie:

  • poszerza wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych;
  • pozwala krytycznie spojrzeć na własne używanie narkotyków;
  • wiąże się z pomyślnymi dla uczestnika korzyściami (np. możliwością umorzenia postępowania karnego, łagodniejszych działań dyscyplinarnych czy mniejszych sankcji w szkole).

 

 

JAK TRAFIĆ DO FRED GOES NET?

Kandydaci do programu mogą być kierowani z różnych instytucji (szkoła, sąd, prokuratura, policja czy straż miejska, itp.) i przez osoby prywatne (rodzice, opiekunowie prawni). Do programu można zgłosić się także samemu. W zależności od sytuacji młodej osoby skierowanie może mieć charakter dobrowolny lub opierać się na oficjalnym nakazie.

Zapisy do udziału w programie: 518 014 959

Termin warsztatów: zostanie podany po zebraniu grupy (ok. 7 osób)

Miejsce warsztatów: Poradnia Leczenia Uzależnień w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 3/5.

 

 

FRED GOES NET to działanie wczesne, możliwie szybko po pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim

czasie zrealizować cele profilaktyczne i nie dopuścić do eskalacji używania narkotyków.

 

Możesz również polubić…