RANKING „PERSPEKTYWY 2020”

VI LO od 11 lat w „Złotej Setce” liceów ogólnokształcących w Polsce
i trzeci, kolejny rok na podium wśród liceów województwa pomorskiego

W najnowszym, opublikowanym dzisiaj (9 stycznia), rankingu Perspektyw 2020 nasza szkoła –
VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni zajęła znakomite 3. miejsce
w województwie pomorskim oraz 55. miejsce w Polsce.

Warto też dodać, że pod względem wyników egzaminu maturalnego jesteśmy drugą szkołą
w województwie pomorskim.

Cieszymy się ze wszystkich naszych sukcesów. Gratulujemy uczniom i nauczycielom.

Możesz również polubić…