Stypendia dla diabetyków

Słodycz Wiedzy to Ogólnopolski Program Stypendialny realizowany
przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Stypendium może otrzymać każdy uczeń chory na cukrzycę. Jest przyznawane w trzech kategoriach – szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 21 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji na stronach:

Możesz również polubić…