Zebrania z rodzicami i konsultacje

Zebrania z rodzicami i konsultacje

ROK  SZKOLNY 2022/2023

 

Lp. Data Rodzaj prac i imprez szkolnych Organizatorzy
1 7.09.2022

środa

Spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrektorem – godz. 17.30 hala sportowa, a następnie
z wychowawcami w salach lekcyjnych 
dyrektorzy, wychowawcy klas I, wyznaczeni n-le

wg harmonogramu, pedagog, psycholog

2 21.09.2022

środa

Spotkanie rodziców uczniów  kl. IV z dyrektorem (dotyczące egz. maturalnego 2023) – godz. 17.30, hala sportowa, a następnie  z wychowawcami w salach lekcyjnych

 

Spotkania rodziców uczniów kl. II i III
z wychowawcami w salach lekcyjnych – godz. 17.30

dyrektorzy, wychowawcy kl. IV

 

 

 

 

wychowawcy klas II i III

3 26.10.2022

środa

Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00

(online – TEAMS)

wszyscy n-le
5 7.12.2022

środa

Spotkanie rodziców uczniów  kl. I – IV  z wychowawcą – godz. 17.45

 

Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00

dyrektor, wychowawcy

 

 

wszyscy n-le

6 1.02.2023

środa

Spotkanie rodziców uczniów  kl. I – IV  z wychowawcą – godz. 17.45

 

Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00

forma spotkania zostanie podana w późniejszym terminie

wszyscy n-le

 

 

wszyscy n-le

7 1.03.2023

środa

Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00

(online – TEAMS)

wszyscy n-le
8 29.03.2023

środa

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV godz.17.30

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas
I – III godz.17.45

 

Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

wszyscy n-le

9 24.05.2023

środa

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas
I – III godz.17.30Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00
wychowawcy

 

wszyscy n-le

UWAGA: ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W HARMONOGRAMIE

 

Możesz również polubić…