Spotkania z rodzicami klas I i II

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – godz. 17.30
Spotkanie rodziców uczniów klas II z wychowawcami- godz. 17.30 w salach lekcyjnych

You may also like...