Odbiór oświadczeń – matura poprawkowa

Odbiór pisemnych oświadczeń o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (do 7 dni po
ogłoszeniu wyników). Termin ostateczny.

You may also like...