Wystawianie ocen rocznych, podania o egzaminy

Wystawienie ocen rocznych – kl. III
Składanie podań o egzamin sprawdzający, klasyfikacyjny – kl. III
(data ostateczna)

You may also like...