Stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

Podstawowe kryteria stanowią: minimalna średnia ocen szkolnych (zarówno na półrocze jak i koniec roku szkolnego):
– 4,5 dla licealisty;
– 4,0 dla studenta, który kontynuuje pobyt w Fundacji,
– pochodzenia z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców);
– trudna sytuacja finansowa (regulamin definiuje ją jako wartość wysokości 0,7 kwoty najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w roku poprzedzającym składanie wniosku). — —- szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce, wolontariacie
– pozytywna ocena wychowawcy, katechety lub proboszcza.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: dzielo.pl

You may also like...