Nauczyciele VI LO

LISTA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
od 1.09.2020 r.

 1. Borys Agnieszka – język niemiecki – a.borys@vilo.org
 2. Chalimoniuk Natalia – n-l bibliotekarz, wdżwr – n.chalimoniuk@vilo.org
 3. Chorab Andrzej – wychowanie fizyczne – a.chorab@vilo.org
 4. Czoków Magdalena – wychowanie fizyczne – m.czokow@vilo.org
 5. Dobrowolska-Rudowicz Anna – j. polski, j. angielski – a.dobrowolska@vilo.org
 6. Fiedorowicz Elżbieta – matematyka – e.fiedorowicz@vilo.org
 7. Gajewska Magdalena – język angielski – m.gajewska@vilo.org
 8. Gładysz-Biszko Anna – chemia, informatyka, przyroda – a.gladyszbiszko@vilo.org
 9. Gorzkowska Sonia – matematyka – s.gorzkowska@vilo.org
 10. Gross Marzena – biologia – m.gross@vilo.org
 11. Grzymała Grażyna – biologia – g.grzymala@vilo.org
 12. Jabłonowska-Stojek Ewa – chemia, przyroda – e.jablonowskastojek@vilo.org
 13. Kallas Mariola – język polski, wiedza o kulturze – m.kallas@vilo.org
 14. Kawa Anna – religia – a.kawa@vilo.org
 15. Kleina Halina – wychowanie fizyczne – h.kleina@vilo.org
 16. Klimkowska Marzenna – chemia, informatyka – m.klimkowska@vilo.org
 17. Kosmalski Grzegorz – język niemiecki – g.kosmalski@vilo.org
 18. Kościelak Małgorzata – chemia – m.koscielak@vilo.org
 19. Kowalska Magdalena – pedagog – m.kowalska@vilo.org
 20. Krause-Szymura Małgorzata – historia, wiedza o społeczeństwie – m.krause@vilo.org
 21. Kul Joanna – język angielski – j.kul@vilo.org
 22. Kurowska Krystyna – n-l bibliotekarz – k.kurowska@vilo.org
 23. Lachowicz Magdalena – wychowanie fizyczne – m.lachowicz@vilo.org
 24. Lew-Kiedrowska Beata – fizyka – b.l-kiedrowska@vilo.org
 25. Luścińska Katarzyna – język angielski – k.luscinska@vilo.org
 26. Łojek-Kurzętkowska Maria – etyka, filozofia – m.lojek@vilo.org
 27. Majda Jolanta – język niemiecki – j.majda@vilo.org
 28. Małkowska Maria – podstawy przedsiębiorczości – m.malkowska@vilo.org
 29. Mazur Beata – matematyka – b.mazur@vilo.org
 30. Michalak Małgorzata – matematyka – m.michalak@vilo.org
 31. Michalik Mariusz – fizyka – m.michalik@vilo.org
 32. Michalski Maciej – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa – m.michalski@vilo.org
 33. Parakiewicz Anna – matematyka – a.parakiewicz@vilo.org
 34. Partycka Małgorzata – informatyka, podstawy przedsiębiorczości – m.partycka@vilo.org
 35. Piórkowska-Robak Małgorzata – matematyka – m.piorkowska@vilo.org
 36. Ringwelska-Kanabaj Anna – język francuski, język hiszpański – a.ringwelskakanabaj@vilo.org
 37. Roszczynialska-Buko Maria – język angielski – m.roszczynialskabuko@vilo.org
 38. Rutyńska Krystyna – język polski – k.rutynska@vilo.org
 39. Sadłoń Paweł – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo – p.sadlon@vilo.org
 40. Smolak Małgorzata – geografia – m.smolak@vilo.org
 41. Smolińska Wiesława – historia, wiedza o społeczeństwie – w.smolinska@vilo.org
 42. Sobczak-Korda Małgorzata – n-l bibliotekarz – m.sobczak-korda@vilo.org
 43. Soroka Urszula – język angielski – u.soroka@vilo.org
 44. Stankiewicz Dorota – matematyka – d.stankiewicz@vilo.org
 45. Stasik Dorota – psycholog – d.stasik@vilo.org
 46. Szczypior Anna – język angielski – a.szczypior@vilo.org
 47. Szreter Jadwiga – język polski – j.szreter@vilo.org
 48. Śliwińska Ewa – matematyka – e.sliwinska@vilo.org
 49. Świętosławski Mateusz – religia – m.swietoslawski@vilo.org
 50. Topolewska Wiktoria – język polski – w.topolewska@vilo.org
 51. Walczewska Agata – chemia – a.walczewska@vilo.org
 52. Wardyn Grażyna – język angielski – g.wardyn@vilo.org
 53. Wasilewicz Leszek – fizyka – l.wasilewicz@vilo.org
 54. Witka Jarosław – wychowanie fizyczne – j.witka@vilo.org

You may also like...