Nowe informacje dla maturzystów 2021 – sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

W związku z aktualizacjami informacji o tegorocznych egzaminach maturalnych, poniżej znajdują się dokumenty, w oparciu o które dokonywane są wszelkie zmiany w organizacji matur.

Tu znajdują się linki do aktualnych informacji na stronie CKE.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

Komunikat o harmonogramie matur 2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2021

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2021 – Załaczniki

Komunikat o dostosowaniach 2021

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2021

Komunikat o egzaminie z informatyki 2021

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 20/21

You may also like...