E-dziennik

Urząd Miasta Gdyni informuje, że wdrażany w tym roku szkolnym projekt e-dziennik zaczyna funkcjonować w 60 szkołach w Gdyni. W VI Liceum Ogólnokształcącym została uruchomiona platforma miejska, do której mają dostęp rodzice/opiekunowie i uczniowie szkoły klikając na E-DZIENNIK.

Po kliknięciu linka należy potwierdzić bezpieczeństwo połączenia z serwerem.

Publikujemy podręcznik użytkownika systemu, z którym warto się zapoznać.

W przypadku zgubienia loginu prosimy o kontakt e-mail z administratorem:  6logdynia@gmail.com. W treści wiadomości proszę podać imię i nazwisko osoby dla której był przypisany login oraz klasę do której uczęszcza uczeń.

You may also like...