Deklaracja rodziców/opiekunów uczniów klas pierwszych

Załączony dokument proszę wydrukować dwustronnie i wypełnić (tylko rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do VI LO na rok szkolny 2021/2022) i dostarczyć do VI LO wraz z oryginałami dokumentów oraz dwoma podpisanymi zdjęciami.

You may also like...