Kategoria: Dla uczniów i rodziców

Nasi stypendyści w 2022 r.

Z przyjemnością informujemy, że osiągnięcia uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni zostały zauważone i docenione. Stypendystami Prezesa Rady Ministrów jest: Daniel Kośnik, uczeń klasy III A. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania...