Stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny.

Stowarzyszenie zrzesza naukowców, popularyzatorów, artystów, badaczy i studentów przekonanych, że rozwój talentów i pasji młodych ludzi to sprawa ważna dla całego społeczeństwa.
Uczysz się w szkole średniej? Masz pasje (naukowe, muzyczne, plastyczne) i zainteresowania, które chcesz rozwijać? Potrzebujesz nowych wyzwań? Zgłoś się do Programu ZDOLNI!
Więcej informacji na stronie: https://fundusz.org/rekrutacja/​

You may also like...