Kategoria: Stypendia i programy pomocowe

Nasi stypendyści w 2022 r.

Z przyjemnością informujemy, że osiągnięcia uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni zostały zauważone i docenione. Stypendystami Prezesa Rady Ministrów jest: Daniel Kośnik, uczeń klasy III A. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania...

Program stypendialny ART GrECo

Cel – wspieranie rozwoju młodych talentów. O 14 stypendiów w wysokości 3.000 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 35.000 mieszkańców...

Indeks Start2Star

Ruszyła rekrutacja do 15. Edycji Indeks Start2Start. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.  Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymują stypendium w...