Zmienność Nastolatków – Jak sobie z nią radzić?

Szanowni Państwo,

Dział Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień rozpoczyna nabór na warsztaty rodzicielskie

„Zmienność Nastolatków – Jak sobie z nią radzić?”

Jeśli wśród rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do Państwa placówki znajdują się osoby, które mogłyby skorzystać z tej formy wsparcia zapraszamy do kontaktu. Rozpoczęcie warsztatów jest planowane na październik 2018r.

Warsztaty skierowane są do rodziców dzieci eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi i/ lub zagrożonych uzależnieniem behawioralnym. Jest to program dedykowany rodzicom nastolatków, którzy potrzebują wsparcia w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem.

Cykl warsztatów podnosi kompetencje komunikacyjne uczestników, zwiększa ich umiejętności stawiania oraz utrzymywania granic i zasad, daje poczucie wpływu na życie nastolatka, podnosi wiedzę z zakresu różnego rodzaju uzależnień. Warsztaty prowadzone są w atmosferze otwartej dyskusji z zachowaniem zasad poufności.

Program „Zmienność nastolatków – jak sobie z nią radzić?” jest cyklem cotygodniowych 10 spotkań warsztatowych, trwających po 2 godziny każde. Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty są prowadzone przez specjalistę ds. profilaktyki.

You may also like...