“Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” – spotkania akademickie i kursy e-learningowe

Uprzejmie zapraszamy zainteresowanych uczniów Państwa szkół, współpracujących z naszą Uczelnią, do udziału w spotkaniach akademickich i kursach e-learningowych organizowanych w semestrze zimowym roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”, realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe znajdują się na wskazanych poniżej stronach.

 

Spotkania akademickie:

Kurs e-learningowy:

Dodatkowo na stronie: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1458 dostępny jest dla wszystkich kurs e-learningowy „Zastosowania pochodnej funkcji”, który był zrealizowany w ubiegłych latach. Zachęcamy do zapoznania się z tym przykładowym kursem, aby poznać możliwości jakie daje nauczanie na odległość.

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w wybranym przez siebie kursie i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu e-learningowego na Politechnice Gdańskiej. Więcej kursów i spotkań akademickich planowanych jest na wiosnę 2019 r.

You may also like...