Zarządzenie Dyrektora z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

VI LO.021.8.2017

Zarządzenie Dyrektora z dnia 28 września  2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. , z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)

ustalam w roku szkolnym 2017/2018  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

– 2 listopada  2017 r.

– 30 kwietnia 2018 r.

– 2 maja 2018 r.

– 4,7,8,9 maja 2018 r.

– 1 czerwca 2018 r.

 

W ww. dniach tych zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

You may also like...