Zarządzenie Dyrektora z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

VI LO.021.4.2019

Zarządzenie Dyrektora
z dnia 30 września  2019 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)
ustalam w roku szkolnym 2019/2020  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
– 31 października  2019 r.
– 4, 5, 6, 7, 8 maja 2020 r.
– 12 czerwca 2020 r.
W ww. dniach tych zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

You may also like...