Zarządzenie Dyrektora z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

VI LO.021.9.2018

Zarządzenie Dyrektora

z dnia 27 września  2018 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)

ustalam w roku szkolnym 2018/2019  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

– 2 listopada  2018 r.

– 2 stycznia 2019 r.

– 2 maja 2019 r.

– 6, 7, 8, 9 maja 2019 r.

 

W ww. dniach tych zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

You may also like...