Zarządzenie Dyrektora z dnia 22 maja 2020 r. – dni wolne od zajęć

VI LO.021.4.2020

Zarządzenie Dyrektora z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie: – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) ustalam dni 8, 9, 10 czerwca 2020 r. jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

You may also like...