Zaproszenie na spotkania akademickie i kółka olimpijskie – “Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”

Politechnika Gdańska w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego realizuje projekt pt. „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Informacje o projekcie znajdują się na stronie: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/.

Serdecznie zapraszamy uczniów na spotkania akademickie organizowane w najbliższym czasie na Politechnice Gdańskiej:

Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Zapraszamy również szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych do udziału w zajęciach kółek olimpijskich z matematyki, fizyki i informatyki. Wkrótce uruchomimy również kółka olimpijskie z chemii.

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-15 osobowych.

Obecnie prowadzimy nabór uzupełniający – szczegóły można znaleźć na stronie: https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/o-projekcie w zakładce „Kółka olimpijskie”.

You may also like...