Zaproszenie do udziału w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Gdański

Zwyczaje i tradycje rodzinne to niezwykle cenny element naszego codziennego życia. Wśród nich znajdują się np. wspólne jedzenie kolacji i dzielenie się opowieściami, co wydarzyło się danego dnia, oglądanie albumów rodzinnych podczas świąt czy też coroczne wycieczki do ważnych dla rodziny miejsc. Ale nie tylko – każda rodzina ma bowiem swój własny sposób na budowanie więzi i wspólne przeżywanie dobrych emocji.

Chcemy poznać te sposoby i podkreślić ich znaczenie w kształtowaniu zdrowych, pozytywnych relacji rodzinnych. Dlatego z przyjemnością zapraszamy Uczniów Państwa szkoły do zaprezentowania zwyczajów i tradycji rodzinnych poprzez udział w Konkursie pt. „MOJA (NIE)ZWYKŁA RODZINA – NIETRADYCYJNIE O TRADYCJACH”.

Konkurs odbywa się w ramach VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w służbie rodziny” pt. „Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia”.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa w Konkursie

You may also like...