Zaproszenie do udziału w konkursie – II Pomorski Festiwal krótkich Filmów o HIV

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdyni zaprasza do udziału w II Pomorskim Festiwalu  krótkich Filmów o HIV, skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja informacji dotyczących zasad profilaktyki HIV/AIDS, promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie i innych, integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie promocji zdrowia przez kontakt ze sztuką i aktywnością artystyczną.

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie krótkiego filmu o treści zgodnej z regulaminem i przekazanie go do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku do 9 kwietnia 2018 r. Uroczysty finał konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Wszelkich informacji o zasadach konkursu udziela pedagog szkolny.

You may also like...