Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie

Tematyka olimpiady ogniskuje się wokół wartości rodziny i małżeństwa oraz funkcjonowania ucznia jako członka rodziny, a w przyszłości osoby pełniącej rolę małżonka i rodzica.

Główne wątki tematyczne Olimpiady nakierowane są na rozwój kompetencji komunikacyjnych, społecznych i budowanie satysfakcjonujących relacji koleżeńskich, przyjacielskich i partnerskich związanych z założeniem rodziny.

Założeniem Organizatora jest także rozwijanie umiejętności pracy w zespole, tak dziś koniecznej i pożądanej. Na każdym etapie zawodów uczestnicy pracują w zespołach 2-osobowych; w związku z tym muszą ze sobą współpracować, wzajemnie uzupełniać się, wypracowywać kompromisy i słuchać się nawzajem.

Więcej informacji na stronie: http://www.uwm.edu.pl/owor/

Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie swojego udziału w bibliotece szkolnej do 30.09.2017 r.

You may also like...