XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych – stypendia na I rok studiów

Rusza XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin,
którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów
na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści
ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący
z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia -pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie
od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godziny 16.00.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

You may also like...