“Wymiennikownia” – oferta zajęć

Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu „Wymiennikownia” w Gdyni Chyloni to miejsce, gdzie można tam skorzystać z bezpłatnych popołudniowych zajęć i warsztatów dla młodzieży (zajęcia w godzinach porannych przeznaczone dla uczniów od 13 roku życia), prowadzony jest także projekt South Baltic Youth Core Groups mający na celu zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu miasta. Niestandardowe, ale odpowiadające na współczesne problemy młodych ludzi tematy zajęć to na przykład wpływ podróżowania na rozwój edukacyjny i zawodowy czy wpływ mass mediów na postrzeganie siebie i innych. Praktyczne umiejętności można zdobyć na warsztatach wydawania własnej publikacji czy kompleksowej organizacji dowolnego wydarzenia. Zajęcia prowadzą doświadczone animatorki, które na co dzień pomagają młodzieży w rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Oferta zajęć Wymiennikownia

You may also like...