Zebrania dla rodziców uczniów klas I-II

Zebranie dla rodziców uczniów kl. I-II godz. 17.30
Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00
(forma spotkania zostanie podana w późniejszym terminie)

You may also like...