Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III

Spotkanie wychowawców  z rodzicami uczniów klas I, II, III – godz.17.30
oraz nauczycieli przedmiotów rozszerzonych z rodzicami uczniów kl. II* godz. 17.30
Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00
(forma spotkania zostanie podana w późniejszym terminie)

You may also like...