Spotkania z rodzicami

Spotkanie wychowawców oraz nauczycieli przedmiotów rozszerzonych
z  rodzicami uczniów kl. II godz. 17.30

Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00

You may also like...