Spotkania z rodzicami

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III godz.17.30 oraz
nauczycieli przedmiotów rozszerzonych  z  rodzicami uczniów kl. II godz. 17.30

Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00

Więcej informacji

You may also like...