Spotkania z rodzicami

Spotkanie wychowawców i nauczycieli języka polskiego z  rodzicami uczniów kl. II – godz. 17.15

Zebranie dla rodziców uczniów kl. I i III – godz. 17.30

Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00

You may also like...