Propozycje ocen – termin ostateczny

Podanie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania
oraz powiadomienie rodziców uczniów kl. I i II o zagrożeniu
ocenami niedostatecznymi i/lub nieklasyfikowaniem zgodnie
z zapisami Statutu

You may also like...