Propozycje ocen – ostateczny termin

Podanie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania
oraz pisemne powiadomienie rodziców niepełnoletnich
uczniów kl. III o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem zgodnie z
zapisami Statutu

You may also like...