Język kaszubski Egzamin pisemny

Języki mniejszości narodowych (w tym język kaszubski)

PP – godz. 9.00

PR – godz. 14.00

You may also like...