Informacja o proponowanych ocenach

Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych, o zagrożeniu ocenami ndst lub braku podstaw do klasyfikacji

You may also like...