Odbiór oświadczeń

Odbiór pisemnych oświadczeń  o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (do 7 dni po ogłoszeniu wyników)

You may also like...