Test kwalifikacyjny z języka niemieckiego

Test kwalifikacyjny z języka niemieckiego (przydział do grup) dla klas pierwszych – wtorek 04.09.2018

1. godz. lekcyjna
klasa 1C s. 13 (p. Marta Dębowska)
klasa 1D s. 30 (p. Renata Peck)
klasa 1E s. 28 (p. Grzegorz Kosmalski)

2. godz. lekcyjna
klasa 1A s. 22 (p. Marta Dębowska)
klasa 1B s. 28 (p. Grzegorz Kosmalski)

You may also like...