Tag: plan lekcji

Plan lekcji

Plan jest dostępny na zewnętrznej platformie. Adres poniżej. Plan lekcji : http://vilo.edupage.org/timetable/? Zastępstwa: http://vilo.edupage.org/substitution/? (VI LO zastrzega sobie możliwość zmian w planie zastępstw)   Wersja mobilna : vilo.edupage.org/mobiley