Tagged: matura

Opłata za egzamin

Informacja z serwisu http://www.oke.gda.pl Szanowni Państwo, zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku poz. 2198 z późn. zm.) egzamin maturalny z...

Informacje dla maturzystów 2019

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ Harmonogram egzaminów maturalnych 2019 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2019 Komunikat o dostosowaniach 2019 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2019 Komunikat o egzaminie z informatyki  

Drodzy Maturzyści!

Bardzo trudno jest mówić o zakończeniu, które jeszcze nie jest zrealizowane. To tak, jakby pisać powieść, ale nie mieć pomysłu na jej finał. Ale może właśnie taka niewiedza jest dla twórcy najbardziej  inspirująca? To...