Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego – nabór wniosków

Stypendium może otrzymać  zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa,
  2. uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci młodzieży uzdolnionej sportowo,
  3. jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej,
  4. zajął miejsce od I-VIII w Mistrzostwach świata, I-VI Mistrzostwach Europy lub miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej lub w sporcie osób niepełnosprawnych w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku,
  5. zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem,
  6. cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną.

Wnioski należy składać do 15 października 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://des.pomorskie.eu/stypendia-sportowe

You may also like...