Stypendia sportowe Fundacji Mariusza Wlazłego

Program stypendialny został stworzony dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo. Celem programu jest realizacja wsparcia dla uczniów w wieku od 10 do 17 lat, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie piłki siatkowej, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w ich rozwoju.

Stypendium przyznawane jest uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz stypendysty, którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty i jest ustalana przez Zarząd Fundacji w ramach kwoty przeznaczonej na stypendia. Stypendium przyznawane jest na zakup odzieży sportowej oraz szeroko rozumianego sprzętu sportowego niezbędnego do treningu piłki siatkowej.

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają udokumentowane osiągnięcia sportowe w zakresie siatkówki;
  • sport jest dla nich pasją i powołaniem;
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Więcej informacji: Fundacja Mariusza Wlazłego, ul. Daleka 66 , Bełchatów 97-400
info@fundacjawlazlego.pl
www.fundacjawlazlego.pl

You may also like...