Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych

5.09.2018 r. godz. 17.30 – hala sportowa
spotkanie z Panią Dyrektor, wychowawcami, pedagogiem,
psychologiem, nauczycielem wychowania do życia
w rodzinie, przedstawicielem RR.
Po spotkaniu ogólnym – spotkanie z wychowawcami:
I a – p. Leszek Wasilewicz, sala nr 3
I b – p. Andrzej Chorab, sala nr 6
I c – p. Małgorzata Michalak, sala nr 26
I d – p. Anna Szczypior, sala nr 13
I e – p. Ewa Jabłonowska-Stojek, sala nr 11
Po spotkaniu będzie możliwość odwiedzenia biblioteki szkolnej i wypożyczenia książek przez rodziców.

You may also like...