Spotkanie z dr Marcinem Szulcem

Dnia 21 listopada odbyło się spotkanie dla uczniów z dr Marcinem Szulcem

pt. “Bezpieczna marihuana? Manipulowanie informacją na temat narkotyków w mediach”

Kolejne spotkanie z uczniami odbędzie się 12 grudnia.

You may also like...