Rusza piąta edycja Olimpiady Bibliologicznej i Infomatologicznej

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej.

Celem Olimpiady jest m. in. :

  • rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką ;
  • inspirowanie twórczych postaw i eksponowanie znaczenia pracy intelektualnej w życiu zawodowym i społecznym ;
  • kształcenie i wychowywanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz traktowania informacji jako szczególnego dobra niematerialnego
  • wyrabianie postawy poszanowania dla dóbr kultury narodowej w dobie powszechnej globalizacji oraz właściwe pojmowanie działalności bibliotek, archiwów i fundacji gromadzących piśmienniczy dorobek narodowy
  • umożliwienie uczniom prezentacji na szerszym forum swoich pasji, pomysłów, wiedzy i umiejętności  w zakresie tematycznym Olimpiady

 

Więcej informacji o olimpiadzie znajdziecie na stronie http://www.olimpiadabii.uni.lodz.pl/index.php

Zgłoszenia do udziału przyjmujemy w bibliotece szkolnej do 30 września 2017. Zapraszamy!

 

You may also like...