Program stypendialny Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych
i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).

Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania
oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać
się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem
w wolontariat.

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją
jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Termin składania wniosków: 15.05.2018 r.

Fundatorem stypendiów jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.
Więcej informacji na stronie: paga.org.pl

You may also like...