Niektórzy lubią poezję… – zaproszenie do udziału w konkursie

Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w IX Pomorskim Konkursie Poetyckim “Niektórzy lubią poezję…”

Regulamin Konkursu Poetyckiego

„Niektórzy lubią poezję…”

 

Cele konkursu:

 inspirowanie do aktywności twórczej

– prezentacja dorobku i promocja młodych twórców

– rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń

 

Organizator konkursu

Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych

81-540 Gdynia , Aleja Zwycięstwa 194

koordynator konkursu – Jolanta Wdowiak

Kontakt: 660423101     bibliotekazsae@onet.eu

 

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.
  2. Tematyka wierszy jest dowolna. W związku z setną rocznicą w 2018 r. odzyskania niepodległości,  mile widziana przez organizatorów tematyka patriotyczna.
  3. Uczestnicy przekazują jeden własny wiersz do swojego nauczyciela bibliotekarza.
  4. Wytypowane do konkursu wiersze ( do 3 utworów ze szkoły ) nauczyciel przesyła pocztą elektroniczną do koordynatora konkursu do 9 marca 2018
  5. Uczestnicy konkursu oraz ich nauczyciele bibliotekarze otrzymają zaproszenia na finał, który odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym w Gdyni.
  6. Przesłanie utworów oznacza automatycznie zgodę autorów i ich opiekunów prawnych na publikację wierszy.
  7. Nagrodą dla uczniów  będą tomiki nagrodzonych wierszy.

You may also like...