Narodowy Spis powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań dobiega końca. Możliwość
zrealizowania obowiązku spisowego istnieje tylko do końca września 2021
r.  Podstawową formą spisu jest samospis internetowy poprzez stronę
https://spis.gov.pl/. Metodą uzupełniającą jest spis przez telefon na
infolinii spisowej (22 279 99 99) lub wywiad z rachmistrzem. Dodatkowo
można się spisać w Gminnym Biurze Spisowym przy ul. 10 Lutego 24
(siedziba Miejskiej Informacji Turystycznej w budynku d.PLO) codziennie
w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca w
Rivierze w godzinach od 10.00 do 18.00. Warto zabrać nie tylko dowód
osobisty, ale pamiętać też o PESEL-ach domowników.

You may also like...