Nabór wniosków o Stypendia Sportowe

Nabór wniosków o Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego
Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego informuje, że 15 września 2021 roku
rozpoczyna się nabór wniosków o stypendia sportowe.
Wnioski należy składać do dnia 15 października 2021 r.
Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.
Pod uwagę brane są wyniki sportowe osiągnięte w okresie od 16 listopada 2020 r.
do 14 października 2021 r.
Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego przeznaczone są dla
sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach (na dzień składania wniosku):
  • młodzieżowca,
  • juniora,
  • juniora młodszego,
  • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.
Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy,
zawodnik, rodzic zawodnika, opiekun prawny zawodnika lub Pomorska Federacja
Sportu
Stypendium może otrzymać
zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:
  1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego albo mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa;
  2. uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
  3. jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej;
  4. uczestniczył przynajmniej w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski;
  5. zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem;
  6. cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie

Może Ci się również spodoba