Konkurs Talent za Talent

Konkurs Talent za Talent jest skierowany do uczniów ostatnich klas szkół średnich, którzy w trakcie swojej edukacji przedmaturalnej wykazali się aktywnością, zaangażowaniem społecznym oraz naukowym, jak też umiejętnościami przywódczymi.

Przy ocenie kandydatów brane są pod uwagę:

  • doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu projektami bądź organizacjami,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • sukcesy naukowe – w olimpiadach i konkursach,
  • angażowanie się w działalność na rzecz otoczenia – np. wolontariat, harcerstwo.

Konkurs składa się z trzech etapów:

– formularza elektronicznego, w którym prosimy uczestników o podzielenie się swoją działalnością i osiągnięciami, a następnie wykazanie się doświadczeniem i umiejętnością przewodzenia poprzez rozwiązanie case study,

– rozmowy rekrutacyjne oraz assesment centre – wyselekcjonowanych uczestników zapraszamy do Warszawy na wydarzenie, podczas którego sprawdzane są ich umiejętności podejmowania inicjatywy oraz przewodzenia i zaangażowania w grupie,

– Gala Finałowa – poprzedzona warsztatami dla uczestników II etapu. Gala Finałowa to również ostatni, trzeci etap konkursu, w którym 7 Finalistów czeka wygłoszenie prezentacji, podejmujących temat przywództwa. Również podczas Gali, uroczyście kończącej kolejną edycję konkursu, wyłaniany jest zwycięzca.
Ostateczny termin rejestracji upływa 1 marca 2018 r., a nadsyłania prac konkursowych 15 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: http://www.cognitis.pl/projekty/talent-za-talent/o-projekcie

You may also like...