II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Adresowana  jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów:
• eliminacji szkolnych (listopad 2017 r.), podczas których Uczestnicy rozwiązują test on-line;
• zawodów okręgowych (styczeń 2018 r.),na które Uczestnicy przygotowują pracę domową (fotokast) oraz rozwiązują test on-line z pytaniami zamkniętymi i otwartymi (analiza plakatu i analiza sceny filmowej);
• dwudniowych zawodów centralnych odbywających się w Warszawie (kwiecień 2018 r.)
Aby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, należy zgłosić się do biblioteki szkolnej w terminie do 30 IX 2017 r.

You may also like...